Ano ang dating pangalan ng lupang hinirang

15-Jul-2017 15:10 by 10 Comments

Ano ang dating pangalan ng lupang hinirang - 100 free sex dating sites for iphone

The Panatang Makabayan ng Pilipinas, is a beautiful verses of pledge to the country, as well as to the ideals of being a Filipino.

ano ang dating pangalan ng lupang hinirang-65ano ang dating pangalan ng lupang hinirang-20

Sige nga, hindi ba kung susundan natin ang kanilang pakahulugan ay lalabas na natupad din sa mga taong iyan ang sinasabi sa hula?This post is for those Filipinos who already out of school for a considerable lenght of time who might need a refresher.(This post reminds me of the countless crazy flag ceremonies that we had way back my elementary days.Hindi ba ang banggit sa Biblia ay Anim na raan at anim na pu’t anim?SIX HUNDRED SIXTY SIX iyon at hindi tatlong SIX na pinagtabi-tabi.Kaya hindi totoo ang paniniwala ng iba na ang Diablo ang tinutukoy sa hula, at hindi rin totoo na malas ang numerong 666 na kahit saan natin makita ay dapat tayong matakot.

Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang tinutukoy dito ay isang tao na inihalintulad sa hayop na may pangalan na kung bibilangin ay katumbas ng bilang na 666.

May nagsasabi na ang numerong 666 ay malas na numero, kaya nagkaroon sila ng sari-saring pamahiin tungkol dito.

May mga tao na makita lamang ang numerong ito kahit saan man ay agad na nakakadama ng takot at pangamba.

Nang ituro ng Iglesia ni Cristo kung kangino natupad ang hulang ito, ay sumagot ang mga kumakalaban sa amin at sinabing si Kapatid na Felix Y. Eh matatawag mo bang matalino ang isang tao na ang tamang spelling ay iminamali?

Hindi lang iyon, ang sabi ba sa Biblia ang 666 ay tatlong 6 na magkakatabi na kung ating susumahin ay 6 6 6 = 18 lang?

Sino nga ba ang tao na may pangalan na kung ating susumahin o bibilangin ay may katumbas na Anim na raan at anim na pu’t anim [666]?